Prof. Dr. Robert Fleischhaker

E-Mail:

Mitglied des Preiskomitees Georg-Simon-Ohm-Preis (Aachen; 04.2020-03.2023 (1.))