Dipl.-Phys. Georg Bauer

E-Mail:

Mitglied des Preiskomitees Georg-Simon-Ohm-Preis (Frankfurt; 4.2014-3.2020)